Część 1 – iluzja i rzeczywistość: ISTOTA DUSZY

Codzienne życie postrzegane przez nasze 5 zmysłów nie jest rzeczywistością. Fizyka kwantowa pokazała, że przestrzeń i czas to iluzja postrzegania.
Dlatego nasze ciała nie mogą być prawdziwe jeżeli zajmują przestrzeń.
W 1909 roku na Uniwersytecie w Manchesterze Ernest Rutherford, przeprowadził doświadczenie ukazujące wnętrze atomu.

Naukowcy byli zszokowani, że atom jest niemal w całości pustą przestrzenią.
Powstało pytanie: Jak ten pusty atom tworzy materialny świat dookoła nas.
Nasza prawdziwa świadomość nie znajduje się w głowie ani w naszych ciałach, ale iluzja naszych indywidualnych ciał i ciągła dezinformacja o naszym prawdziwym pochodzeniu stworzyła koncept, że wszyscy myślimy niezależnie.

Dzięki temu NIEPOROZUMIENIU wydaje się niemożliwe udowodnić naukowo telepatię, sprzężenie umysłów, medium i innych fenomenów, polegających na przesyłaniu informacji bez fizycznej komunikacji.

ALE JEŚLI ZROZUMIESZ, ŻE ISTNIEJE DUCHOWE POWIĄZANIE POMIĘDZY WSZYSTKIMI RZECZAMI WE WSZECHŚWIECIE, a my jesteśmy częścią jednej boskiej świadomości to ŻADEN fenomen nie będzie niewytłumaczalny.

To proste zrozumienie wypełnia luki współczesnych religii. Wyjaśnia reinkarnację, deja-vu, przewidywanie przyszłości I KAŻDE WYDARZENIE KIEDYKOLWIEK doświadczane przez ludzkość.

Pusta materia stanowiąca PODSTAWOWY BUDULEC widzialnej egzystencji, jest budowana i modelowana przez INTENCJE. To oznacza, że świadomość kształtuje naszą rzeczywistość.

Zrozumiałe jest to, iż dla większości wydaje się to trudne do zaakceptowania.
We współczesnych czasach jesteśmy od dziecka uczeni, jak myśleć racjonalnie i intencjonalnie. Jest to lewo-półkulowa metoda  edukacji czyniąca więcej szkody niż się wydaje.

Lewa półkula odpowiada za: logikę, detale, fakty, wzory, praktyczność, naukę i matematykę.
Prawa półkula odpowiada za: uczucia, intuicję, symbole, obrazy, podejmowanie ryzyka, filozofię i religię.

Dzięki nieustającemu wpływowi rządu na program nauczania, kolejne pokolenia młodych są zmuszane do koncentrowania się tylko NA FAKTACH, FIGURACH I LICZBACH.

Powtarzanie wykorzystywane jest, aby podświadomie, trenować dzieci w przyswajaniu programu. Dzieci nie nagradza się za kwestionowanie tego czego są uczone – są za to wyśmiewane.
Dzieci, które ślepo akceptują informację, jako prawdę i przywołują ją na komendę podczas sprawdzianu, później podejmują decyzję w rządzie o naszym prawie, w medycynie, w biznesie i w każdym innym wpływowym stanowisku.

Najbardziej szkodliwym efektem odejścia od HOLISTYCZNEGO pojmowania CAŁYM MÓZGIEM i myślenia tylko lewą półkulą jest stłumienie aspektu żeńskiego.
Każda kobieta i mężczyzna mają aspekty męskie i żeńskie i nie ma to nic wspólnego z mężczyzną bądź z kobietą – to aspekty lewej i prawej półkuli.
Yin i Yung, czarne i białe, jasne i ciemne oraz inne dualizmy. Oba są istotne dla naszego fizycznego i duchowego zdrowia.

W starożytnym Egipcie to kobiety rządziły tronem. Mężczyźni, których wybierali na męża zastawali faraonami. Obrazuje to tradycję Bogini, którą zniszczono, by wprowadzić społeczeństwo patriarchalne – zdominowane przez mężczyzn i widoczne we wszystkich głównych religiach.

Stłumienie aspektu żeńskiego i zmuszanie ludzi do myślenia lewą półkulą, ZAMKNĘŁO LUDZI NA NATURALNĄ ZDOLNOŚĆ CZUCIA ENERGII – ziemskiej, kosmicznej i osobistej.

Tradycje szamanów, magików, uzdrawiaczy i innych stały się nielegalne i ośmieszane. Traktuje się je jako fantazje filmów hollywoodzkich.
Każda religia tłumaczy że jesteśmy dziećmi Boga i mamy jego cząstkę w sobie.
Jeśli wymażesz antropomorficzne  ( wyjaśnienie:  zabieg językowy, polegający na nadawaniu nie będącym ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Często odnosi się do wyobrażenia bogów na obraz i podobieństwo człowieka. ) pojęcie Boga i załapiesz że Bóg to nic więcej jak DUCHOWA SIEĆ ŁĄCZĄCA WSZYSTKIE RZECZY, wszystkie teksty religijne nabiorą sensu. 

Nasze ciała to tylko statki, przenoszące nasze dusze, zbierające doświadczenia dla boskiego umysłu. Tak właśnie jest możliwa ewolucja. Naukowo udowodniono, że wszystkie gatunki, rozwijają się w bardziej złożone istoty.
Pamięć gatunkowa wszystkich istot, pozwala nowo narodzonym istotom automatycznie znać szczegółowe nawyki, których matka nie musi ich uczyć – tak więc ta wiedza pozwala gatunkom rozwijać się w bardziej złożone istoty.

Lyall Watson stwierdził, że japońscy naukowcy zaobserwowali efekt “setnej małpy” w 1952 r. Odkryli, że pewne umiejętności nabyte przez pewien procent małp staje się naturalną umiejętnością całego gatunku.
To kolejne świadectwo kolektywnej świadomości pośród gatunków.

Wszystko ma naturalne wibracje, od atomów po krańce wszechświata.
Aby zobaczyć powiązania pomiędzy ziemią, a naszymi ciałami – przyjrzyj się centrom harmonijnym, lepiej znanym jako czakry.

Podobnie jak punkty harmonijne strun gitary, są to miejsca w których skupiają się nasze wibracje. W filozofiach wschodnich, owe siedem czakr używa się do przywrócenia równowagi w ciele fizycznym i duchowym.
Nasza ziemia również posiada 7 czakr położonych w równych odległościach od siebie. Na każdym kontynencie jest jedno takie centrum.

1. Czarka podstawy znajduje się w Mount Shasta w Kalifornii
2. Czakra sakralna jest na wyspie słońca na jeziorze Titicaca w Ameryce Południowej
3. Czakra  splotu słonecznego znajduje się w Uluru Katatiuta w Australii
4. Czakra serca w Glastonbury w Anglii
5. Czakra gardła w Egipskiej Gizie , tam gdzie piramidy
6. Czakra trzeciego oka jest w Kuh-e Malek Siab w Iranie
7. Czakra korony na górze Kailash w Tybecie

Od strony naukowej można to wyjaśnić tym, że w jądrze Ziemi  jest skrystalizowane, stopione żelazo, które rezonansuje z częstotliwością ok 7 Hz.
Wszędzie na ziemi istnieją energetyczne wiry, przez które emitowana jest energia elektromagnetyczna.
Jest też kilka wirów wzdłuż równika, gdzie zdarzają się dziwne anomalie, jak awarie radia czy błędy kompasów, a także zniknięcia statków czy samolotów – mogłeś słyszeć o niektórych.

Tak więc nieuchwytna część naszego istnienia – emocje, są częścią prawdziwej rzeczywistości, wyższej świadomości.

JEŻELI EMOCJE SĄ CZĘŚCIĄ SFERY, KTÓREJ NIE DOŚWIADCZAMY 5 ZMYSŁAMI, TO JAK TO SIĘ DZIEJE ŻE JESTEŚMY ŚWIADOMI SWOICH EMOCJI?????

To co większość osób, uważa za emocje, tak naprawdę nimi nie jest. Doświadczamy tylko fizycznych przejawów tych emocji.
Złość powoduje zakłócenia w psychice, które objawiają się jako EGO.

Takie przejawiania powodują, przyspieszenie akcji serca, wzrost temperatury ciała oraz wiele innych fizycznych objawów świadczących o złości.
Tak jak muzyka z radia jest fizyczną manifestacją, niematerialnego sygnału – tak samo doświadczanie naszych emocji jest przejawem niematerialnego sygnału.

WYKAZANO, IŻ NASZE EMOCJE MAJĄ OKREŚLONE CZĘSTOTLIWOŚCI WIBRACYJNE.

Co więcej, są tylko dla rodzaje emocji, których doświadczają ludzie: Strach i Miłość. Wszystkie inne wywodzą się bezpośrednio od nich. Strach ma długą i powolną częstotliwość wibracji. Podczas gdy miłość ma szybką i wysoką częstotliwość.

Żeby zobrazować wibracje – podstawę naszego bytu, Hanz Jenny w latach 40′ opracował Cymatykę by wykazać, że gdy wibracja dźwiękowa przechodzi przez jakiś nośnik, pojawia się pewien wzór, gdy zwiększa się częstotliwość wzór staje się bardziej złożony. To właśnie dzieje się z Ziemią i Ludzkością.

Jest 64 potencjalnych kodów aminokwasów w naszym DNA, złożonym z 4 elementów: węgla, wodoru, tlenu i azotu.
Zgodnie z logiką powinniśmy mieć aktywne wszystkie 64 kody w naszym DNA, jednak obecnie aktywnych jest tylko 20…..

Istnieje przełącznik, który je włącza i wyłącza, a są nim: EMOCJE.
Po raz pierwszy widzimy bezpośredni związek wzorców emocjonalnych z ludzkim materiałem genetycznym.

Warto to pojąć, ponieważ inny badacz  - Władimir Poponin zmierzył ilość, cząsteczek światła zwanych fotonami, wewnątrz próżniowej próbówki.
Fotony były rozproszone. Gdy włożono do próbówki fragment kodu DNA  i ponownie zmierzono fotony, odkryto iż fotony zgromadziły się wokół kodu DNA.

Po usunięciu z probówki DNA, fotony nadal pozostały ustawione w jego kształcie ( pomimo, iż DNA już nie było! ) . Był to tzw. Eksperyment Fantomowego DNA.
Nasze emocje wpływają bezpośrednio, na strukturę naszego DNA, które kształtuje świat fizyczny doświadczany przez nas na co dzień.

Przeczytaj także

  1. Część 2 – iluzja i rzeczywistość: ISTOTA DUSZY
  2. Przekonania, iluzja, myśli, subiektywna rzeczywistość
  3. Nauka cudów, Gregg Braden część I – jesteśmy połączeni poprzez niewidzialne pole energii
  4. Rzeczywistość jako taka nie istnieje, jest tylko aktualna sytuacja
  5. Część pierwsza – MUSIMY WYKROCZYĆ POZA ZMYSŁY, ŻEBY STWORZYĆ NOWY PARADYGMAT

Podaruj sobie i swoim bliskim niezwykły talizman

Tworzę bransoletki z energią naturalnych kamieni, dla tych którzy chcą świadomie pracować z energią. Energia pragnie Ci służyć. Jesteś Świadomością, doświadczającą fizycznego świata. Komu ma służyć energia, jak nie Świadomości? Tworzenie, doświadczanie, to przepływ.

To jak bawisz się energią i to na ile i jakiej energii pozwalasz być w swoim życiu, zależy tylko od Ciebie. Zmienia się energia i zmienia się Świadomość. Zmienia się Świadomość i zmienia się energia. To wszystko jest ze sobą powiązane.

Zobacz, który talizman współgra z Tobą najbardziej. Jaką częstotliwość energii, chcesz dodać do swojego Tu i Teraz? Jeśli poczujesz, że to jest właśnie to, co chciało do Ciebie przyjść, z wielką przyjemnością go dla Ciebie wyplotę.

TALIZMANY OSOBISTE, KTÓRE TWORZĘ>
Talizmany osobiste