Część druga – Łączliwość jest między innymi podstawowym składnikiem materiału rzeczywistości

Oczy są w pewnym sensie kamerą ponieważ odbierają informacje i przechowują je, ale nie jesteś w stanie znaleźć w nich sensu, dopóki nie złożysz ich w całość.
Więc pod pewnymi względami potrzebny jest montaż tego filmu, żeby dowiedzieć się o czym naprawdę jest twoje życie i świat.

Jeśli rano wstanę z łóżka i nagle bardzo poważnie

John Hagelin – jest tylko JEDNO uniwersalne POLE INTELIGENCJI u podstaw wszystkiego: Materii i Umysłu

Oby dwie dyscypliny: współczesna fizyka kwantowa oraz biologia molekularna, neuroimmunologia – mówią, że tworzymy własne rzeczywistości i mamy dużo odpowiedzialności wobec świata, w którym żyjemy albo przynajmniej jak go doświadczamy i jak świat zachowuje się wokół nas.

Ostatecznie, to co chcielibyśmy zobaczyć to, to JAKA JEST FIZYKA