CZAKRA PODSTAWY – siły witalne, pieniądze, kariera, zdrowie, chęć życia, poczucie bezpieczeństwa, połączenie z Mateczką Ziemią

Co to są czakry? Przeczytasz w tym artykule > 

Energia CZAKRY PODSTAWY odpowiada za siły witalne, zdrowie, karierę, pieniądze, chęć życia, połączenie z Mateczką Ziemią, poczucie bezpieczeństwa, siły wewnętrzne i energię do działania.

WAŻNE: Czakra podstawy ładuje wszystkie czakry, przesyłając pobraną energię coraz wyżej i wyżej. Jest ona podstawą do życia na tym fizycznym planie. Jej dysharmonia odbija się na każdym kolejnym centrum energetycznym, dlatego praca z nią jest tak ważna.

Jeśli więc energia płynie swobodnie przez ten ośrodek:

  • Masz w sobie ogromne pokłady sił witalnych
  • Jesteś zdrowy, odporny, zahartowany i silny
  • Chce ci się żyć, chce ci się działać, czujesz w sobie wewnętrzny power
  • Odczuwasz silną więź z Matką Ziemią
  • Osiągasz wiele sukcesów materialnych
  • Przyciągasz okoliczności do zarobienia pieniędzy
  • Z łatwością realizujesz się w materialnym świecie

Continue reading

4. THE OPUS (DZIEŁO) – zatrzymaj się i spojrzyj w głąb siebie

Vincenzo ustalił swój cel. Zaczął widzieć wspaniałego, uzdolnionego siebie. To stawało się prawdą. Doświadczał tego w jego umyśle i w jego sercu. Żył tą wizją tak, jakby to już się wydarzyło. Dało mu to siłę aby rozpocząć. Myślę, że jedyną drogą, aby osiągnąć Twój cel jest posiadanie tej czystej wizji.

Wydaje mi się, że ta wizja niekoniecznie musi