5. THE OPUS (DZIEŁO) – odnalezienie własnej motywacji

Mam pewne przekonanie na temat osiągania celów. Według mnie 99% skuteczności to nasze zamiary, a tylko 1% to sposób wykonania. Jeśli jasno określisz cel sposoby same pojawią się na drodze do jego osiągnięcia. Ludzie gdy określają cele bardzo często pomijają jeden, ale bardzo ważny element. To jest odnalezienie własnej motywacji. Jeśli chcesz osiągnąć swój cel szybko,