Adyashanti – jest tylko jedna rzeczywistość

Kiedy tylko skończysz utożsamianie się z umysłem widzisz siebie wszędzie. To jest przebudzenie….widzieć siebie wszędzie.
Nie twoje egotyczne ja, nie twoją osobowość, nie o tym mówimy….ale o esencji ciebie.
Czyż nie jest to ostateczna tragifarsa? Czyż nie jest to rodzaj ostatecznej tragikomedii, że oto jesteśmy…..

Ostatecznie

To, co myślimy o sobie, staje się dla nas prawdą

Jestem przeko­nana, że każdy, ze mną włącznie, jest całkowicie odpowiedzialny za wszystko w swoim życiu, tak najlepsze, jak i najgorsze.

Każda po­wstała w nas myśl tworzy naszą przyszłość.
Każdy z nas tworzy swoje doświadczenia dzięki własnym myślom i uczuciom.
Myśli i wypowiedziane słowa kreują nasz