Adyashanti – jest tylko jedna rzeczywistość

Kiedy tylko skończysz utożsamianie się z umysłem widzisz siebie wszędzie. To jest przebudzenie….widzieć siebie wszędzie.
Nie twoje egotyczne ja, nie twoją osobowość, nie o tym mówimy….ale o esencji ciebie.
Czyż nie jest to ostateczna tragifarsa? Czyż nie jest to rodzaj ostatecznej tragikomedii, że oto jesteśmy…..

Ostatecznie