4. THE OPUS (DZIEŁO) – zatrzymaj się i spojrzyj w głąb siebie

Vincenzo ustalił swój cel. Zaczął widzieć wspaniałego, uzdolnionego siebie. To stawało się prawdą. Doświadczał tego w jego umyśle i w jego sercu. Żył tą wizją tak, jakby to już się wydarzyło. Dało mu to siłę aby rozpocząć. Myślę, że jedyną drogą, aby osiągnąć Twój cel jest posiadanie tej czystej wizji.

Wydaje mi się, że ta wizja niekoniecznie musi