Świadomość we śnie

Co człowiek usiłuje robić w obliczu ogromu Sił i wyzwań? Próbuje pozostać tak nieświadomy, jak to tylko możliwe i robi to z godną uwagi skutecznością.
Dorothy Berkeley Phillips, „Wybór jest zawsze nasz”

Stan normalnego snu

Można określić doznania senne człowieka jako stan, w którym człowiek bierze udział w sztuce, której zdaje mu