Pani Elżbieto, a co z działaniem????

Zapytał mnie Adam.

Odpowiedziałam: Na działanie jest czas, kiedy nasze myśli są zsynchronizowane z tym czego chcemy. Fizyczne działanie ma sens tylko wtedy gdy jest ono INSPIROWANYM DZIAŁANIEM – jeżeli tak nie jest to, takim “działaniem” możemy sobie co jedynie zaszkodzić bo będzie to działanie z perspektywy obaw i strachu.

30 dni wdzięczności

Gdybyś położył się dziś i skupił na intencji, że utulisz się w swoje ustawienie ze Źródłem, a następnie skupił się na intencji, że kiedy wstaniesz rano, wślizgniesz się z powrotem w to fizyczne ciało W NASTAWIENIU WDZIĘCZNOŚCI i do tego zanim zaśniesz, przeszedłbyś przez listę rzeczy, które łatwo ci docenić USTAWIŁBYŚ SIĘ W TON