CZAKRA KORONY – Odczuwanie jedności z Wszechświatem, nieograniczony potencjał, wewnętrzna mądrość, sens życia

Co to są czakry? Przeczytasz w tym artykule > 

Energia CZAKRY KORONY odpowiada za odczuwanie jedności z Wszechświatem, poczucie nieograniczonego potencjału, korzystanie z wewnętrznej mądrości, odnalezienie swojej drogi życiowej i sensu życia

Jeśli więc energia płynie swobodnie przez ten ośrodek:

  • Czujesz że jesteś pod opieką sił wyższych
  • Masz doskonały kontakt ze swoją wewnętrzną mądrością
  • Twoje życie przepełniają doświadczenia duchowe
  • Przepełnia cię miłość i zrozumienie
  • Życie ma dla ciebie wielkie znaczenie, jest świętością i radością
  • Rozumiesz rzeczywistość w głęboki duchowy sposób
  • Znasz swoją drogę życiową
  • Masz poczucie nieograniczonego potencjału i możliwości
  • Celowo i świadomie posługujesz się energią światła, aby tworzyć dla najwyższego dobra dla siebie i innych

Continue reading