John Hagelin – Im głębiej pójdziesz w struktury prawa naturalnego TYM BARDZIEJ ŻYWY TYM BARDZIEJ ŚWIADOMY WSZECHŚWIAT SIĘ STAJE, a kiedy docierasz do fundamentów Wszechświata ( Zunifikowanego Pola lub Pola Superstrun ) to po prostu pole czystego istnienia, czystej inteligencji.

Każdy kto wychował się w naukowym świecie, przywykł do koncepcji, że żyjemy w materialnym Wszechświecie……Wszechświecie martwej materii. Z tego powodu ciężko jest instynktownie uchwycić, że my wcale nie żyjemy w martwym Wszechświecie.
Wszechświat jest przytłaczająco świadomy, u swoich podstaw. (…)

W świecie mechaniki kwantowej,

John Hagelin – jest tylko JEDNO uniwersalne POLE INTELIGENCJI u podstaw wszystkiego: Materii i Umysłu

Oby dwie dyscypliny: współczesna fizyka kwantowa oraz biologia molekularna, neuroimmunologia – mówią, że tworzymy własne rzeczywistości i mamy dużo odpowiedzialności wobec świata, w którym żyjemy albo przynajmniej jak go doświadczamy i jak świat zachowuje się wokół nas.

Ostatecznie, to co chcielibyśmy zobaczyć to, to JAKA JEST FIZYKA

Bob Proctor – możesz przyciągnąć do siebie tylko rzeczy, które wibrują z Tobą w harmonii

Theodor Frankl był żydowskim psychiatrą, który spędził lata wojny w obozie koncentracyjnym.
Nie ma nikogo kto by kiedykolwiek doświadczył więcej fizycznych i psychicznych przeżyć niż Ci, którzy byli w tych obozach.
Frankl opisał to jako pierwszy we wspaniałej książce o poszukiwaniu sensu życia. Nikt nie mógł go zmusić do myślenia rzeczy,